lessphp fatal error: expected color value: failed at `nation.less";` /var/www/domains/bossche-appartementen.nl/www/wp-content/themes/theme53445/bootstrap/less/bootstrap.less on line 44 FAQs - BOSSCHE APPARTEMENTENBOSSCHE APPARTEMENTEN

FAQs

FAQ — answers to questions

Q?

Wat is de minimale huurtermijn?

A.

Je huurt voor minimaal 1 jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand + 1 maand. Een voorbeeld: je geeft op 19 april aan dat je de huur wilt opzeggen, dan beëindigt de huurovereenkomst op 1 juni.

Q?

Wat zijn de inkomenseisen om een appartement te kunnen huren?

A.

Om een appartement te huren gelden de volgende inkomenseisen:
Minimaal bruto maandinkomen van 3,5 x de maandhuurprijs.
Bij twee inkomens telt het tweede inkomen voor 50% mee.

Q?

Welke documenten moet ik aanleveren?

A.

- Kopie legitimatiebewijs (eventueel van beiden)
- Uittreksel bevolkingsregister (eventueel van beiden)
- Werkgeversverklaring (eventueel van beiden)
- 3x kopie salarisstrook, meest recente maanden (eventueel van beiden)
- 3x kopie bankafschrift met storting van salaris, uitkering, pensioen e.d.
- Recente huurdersverklaring/hypotheekhoudersverklaring niet ouder dan 2 maanden (eventueel van beiden)
- Bij pensionering of uitkering dien je de jaaropgaven te verstrekken

Ben je zelfstandig ondernemer dan vragen we;
- Kopie geldig legitimatiebewijs
- Bankafschrift met de drie meest recente salarisbetalingen
- Jaarrekening van de afgelopen 3 jaar
- Accountantsverklaring
- Uittreksel uit het Kamer van Koophandelregister
- Recente huurdersverklaring/hypotheekhoudersverklaring niet ouder dan 2 maanden

Gepensioneerden;
- Kopie geldig legitimatiebewijs
- AOW overzicht
- Pensioen overzicht
- Bankafschrift

Q?

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

A.

De servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur. Deze zijn € 50 per maand.

Q?

Waarvoor betaal ik servicekosten?

A.

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld voor onderhoud van de parkeergarage, schoonmaken van de entree & trappen. Deze kosten worden betaald van de servicekosten.

Q?

Hoeveel bedraagt de borg?

A.

Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen we de huurder een bankgarantie te stellen of een waarborg te storten gelijk aan 2 maanden huur.

Q?

Ik ben student. Kan ik ook een appartement huren?

A.

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenseisen, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een woning te huren. Er worden helaas geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd.

Q?

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

A.

Huisdieren zijn niet toegestaan.